Tag: wzrost PKB

Paź 15

Czy teraz zapiszemy przyrost czy spadek PKB?

Szacowanie wzrostu PKB jest skomplikowanym oraz niełatwym zadaniem. Wymaga uwzględnienia naturalnie nie tylko różnorodnych elementów ekonomicznych, ale również aspektów społecznych, związanych z polityką, jak i nawet kulturowych. Dlatego też wzrost gospodarczy stara się opisać za pomocą specjalnych wskaźników. Najważniejszymi miernikami makroekonomicznymi, syntetycznie opisującymi gospodarkę, będą: produkt krajowy brutto (PKB) oraz produkt narodowy brutto (PNB). Te elementy służą do podawania stanu koniunktury – pokazują, czy gospodarka się rozbudowuje, lub przeżywa kryzys. Mówi się również, iż PKB a także produkt narodowy brutto są bardzo dobrym określnikiem dobrobytu […]