Jak definiować kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

23 Paź    RYNEK admin
Paź 23

Jak definiować kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to wartość pieniądza obcej określona w walucie lokalnej. Innymi słowy, jest to wskazanie, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, by kupić jednostkę waluty innego kraju. 

DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (obniżenie wartości pieniądza konkretnego kraju, w stosunku do wartości innych walut. Jej zadaniem będzie podniesienie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona ich artykuły tańszymi w innych krajach. Rezultaty dewaluacji będą krótkotrwałe, gdyż wpływają na wzrost poziomu inflacji (droższe stają się dobra importowane). Oprócz tego dewaluacja zrobiona w jednym państwie, skłania inne państwa, które są ważnymi partnerami handlowymi, do przeprowadzenia identycznego zabiegu w celu obrony prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko zmniejszenia się mocy nabywczej waluty. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem liczby produktów a także usług, które można zakupić za odpowiednią cenę. Najczęściej będzie ona wynikiem inflacji. Na rynku międzynarodowym w warunkach płynnego kursu walutowego deprecjacja skutkuje obniżeniem wartości konkretnej waluty w stosunku do pozostałych walut. Zjawiskiem odwrotnym w tym przypadku będzie aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – podniesienie ceny produktu albo uslugi. Termin stosowany głównie w odniesieniu do podniesienia ceny waluty lokalnej względem waluty zagranicznej w przypadku ruchomych wartości walut (jest on normowany przez rynek). Będzie oznaczało to przyrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest niejednokrotnie skutkiem deflacji. W układzie stałego kursu pieniądza przyrost ceny waluty krajowej nazywa się rewaluacją.Pozytywnym efektem aprecjacji będzie podniesienie siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, zmniejszenie wydatków realizacji zadłużenia zagranicznego oraz ograniczenie presji inflacyjnej poprzez spadek wartości dóbr zagranicznych. Przykre efekty aprecjacji to głównie osłabienie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport a także wzrost kosztów realizacji prac w relacji do wartości pracy za granicą.Efektem odwrotnym do aprecjacji będzie deprecjacja.