Miesiąc: Październik 2018

Paź 23

Jak definiować kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy to wartość pieniądza obcej określona w walucie lokalnej. Innymi słowy, jest to wskazanie, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, by kupić jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Zrealizowana przez władze monetarne (obniżenie wartości pieniądza konkretnego kraju, w stosunku do wartości innych walut. Jej zadaniem będzie podniesienie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona ich artykuły tańszymi w innych krajach. Rezultaty dewaluacji będą krótkotrwałe, gdyż wpływają na wzrost poziomu inflacji (droższe stają się dobra importowane). Oprócz tego dewaluacja zrobiona w jednym państwie, skłania inne […]
Paź 15

Czy teraz zapiszemy przyrost czy spadek PKB?

Szacowanie wzrostu PKB jest skomplikowanym oraz niełatwym zadaniem. Wymaga uwzględnienia naturalnie nie tylko różnorodnych elementów ekonomicznych, ale również aspektów społecznych, związanych z polityką, jak i nawet kulturowych. Dlatego też wzrost gospodarczy stara się opisać za pomocą specjalnych wskaźników. Najważniejszymi miernikami makroekonomicznymi, syntetycznie opisującymi gospodarkę, będą: produkt krajowy brutto (PKB) oraz produkt narodowy brutto (PNB). Te elementy służą do podawania stanu koniunktury – pokazują, czy gospodarka się rozbudowuje, lub przeżywa kryzys. Mówi się również, iż PKB a także produkt narodowy brutto są bardzo dobrym określnikiem dobrobytu […]